รวมหนังสือ 3D and Computer Animation eBook

฿300.00

รหัสสินค้า: CT20180626128 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียด

รวมหนังสือเกี่ยวกับ 3D and Computer Animation

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือ eBook :-

3D and HD Broadband Video Networking.pdf
3D Art Essentials – The Fundamentals of 3D Modeling, Texturing, and Animation.pdf
3D Automotive Modeling.pdf
3-D Computer Graphics.pdf
3D for iPhone Apps with Blender and SIO2.pdf
3D for the Web – Interactive Animation using 3ds max, Flash and Director.pdf
3D Game Environments.pdf
3D Graphics with XNA Game Studio 4.0.pdf
3-D Human Modeling and Animation 2nd Edition.pdf
3D Images of Materials Structures.pdf
3D Imaging for Safety and Security.pdf
3D in Photoshop – The Ultimate Guide for Creative Professionals.pdf
3D Microelectronic Packaging – From Fundamentals to Applications.pdf
3D Modeling and Animation – Synthesis and Analysis Techniques for the Human Body.pdf
3D Modeling in Silo – The Official Guide.pdf
3D Movie Making – Stereoscopic Digital Cinema from Script to Screen.pdf
3D Television (3DTV) Technology, Systems, and Deployment.pdf
3D TV and 3D Cinema.pdf
3D Video Technologies – An Overview of Research Trends.pdf
3ds Max 2009 Bible.pdf
3ds Max 2011 Bible.pdf
3ds max 4 Bible.pdf
3ds max 6 Bible.pdf
3ds max 7 Bible.pdf
3ds max 7 New Features and Production Workflow.pdf
3ds Max 8 Bible.pdf
3DS Max Lighting.pdf
3ds Max Modeling – Bots, Mechs, and Droids.pdf
50 Fast Flash MX Techniques.pdf
Action! Acting Lessons for CG Animators.pdf
Advanced 3D Game Programming with DirectX 10.0.pdf
Advanced Animation with DirectX.pdf
Advanced Maya Texturing and Lighting Second Edition.pdf
Advances in 3D Geo-Information Sciences.pdf
Advances in 3D Geoinformation Systems.pdf
An Introduction to 3D Computer Vision Techniques and Algorithms.pdf
An Introduction to AutoCAD 2004 – 2D and 3D Design.pdf
An Introduction to Computer Graphics and Creative 3-D Environments.pdf
Animating with Blender – How to Create Short Animations from Start to Finish.pdf
Animating with Stop Motion Pro.pdf
Animation with Scripting for Adobe Flash Professional CS5 Studio Techniques.pdf
Architectural Rendering with 3ds Max and V-Ray.pdf
AutoCAD 2010 & AutoCAD LT 2010 Bible.pdf
Autodesk 3ds Max 9 Essentials.pdf
Beginning Blender – Open Source 3D Modeling, Animation, and Game Design.pdf
Beginning Google SketchUp for 3D Printing.pdf
Blender 2.5 Materials and Textures Cookbook.pdf
Blender 3D – Architecture, Buildings, and Scenery.pdf
Blender 3D 2.49 Incredible Machines.pdf
Blender For Dummies.pdf
Character Animation in 3D.pdf
Character Animation with Poser Pro.pdf
Character Emotion in 2D and 3D Animation.pdf
COLLADA – Sailing the Gulf of 3D Digital Content Creation.pdf
Computer Animation – Algorithms & Techniques Third Edition.pdf
Computer Animation Complete.pdf
Computer Visualization for the Theatre.pdf
Core Animation Simplified Animation Techniques for Mac and iPhone Development.pdf
Creative Motion Graphic Titling for F ilm, Video, and the Web.pdf
Deconstructing the Elements with 3ds Max Third Edition.pdf
Depth Map and 3d Imaging Applications – Algorithms and Technologies.pdf
Digital Animation Bible – Creating Professional Animation with 3ds Max, Lightwave, and Maya.pdf
Digital Art Masters – Volume 2.pdf
Digital Character Animation 2, Volume II – Advanced Techniques.pdf
Digital Photography for 3D Imaging and Animation.pdf
DirectX 3D Graphics Programming Bible.pdf
DirectX 9 Graphics – The Definitive Guide to Direct3D.pdf
Essential CG Lighting Techniques with 3ds Max Third Edition.pdf
Essential CG Lighting Techniques with 3ds Max.pdf
Essential LightWave 3D.pdf
Flash Animation for Teens.pdf
Focus On 3D Models.pdf
Foundation ActionScript 3.0 Animation.pdf
Foundation Flash Cartoon Animation.pdf
Foundation Silverlight 3 Animation.pdf
Foundations of 3D Graphics Programming Second Edition.pdf
Foundations of 3D Graphics Programming.pdf
Handbook of Virtual Humans.pdf
How to Cheat in 3ds Max 2009.pdf
How to Make Animated Films.pdf
Human Motion – Understanding, Modelling, Capture, and Animation.pdf
Hybrid Animation.pdf
In Silico – 3D Animation and Simulation of Cell Biology with Maya and MEL.pdf
Inorganic 3D Structures.pdf
Inside LightWave 3D v10.pdf
Introducing AutoCAD Civil 3D 2009.pdf
Introducing AutoCAD Civil 3D 2010.pdf
Introducing Maya 6 – 3D for Beginners.pdf
Introducing ZBrush.pdf
Introduction to Computer Graphics Using Java 2D and 3D.pdf
iPhone 3D Programming.pdf
Java 3D Programming.pdf
Learning Autodesk 3ds Max 2008 – Foundation.pdf
Learning Autodesk 3ds Max Design 2010.pdf
LightWave 3D 7.5 Lighting.pdf
Linux 3D Graphics Programming.pdf
Luke Ahearn-3D Game Environments. Create Professional 3D Game Worlds-CRC (2017).pdf
Mastering 3ds max design 2010.pdf
Mastering AutoCAD Civil 3D 2009.pdf
Mastering AutoCAD Civil 3D 2011.pdf
Mastering Autodesk 3ds Max Design 2011.pdf
Mastering Blender.pdf
Mobile 3D Graphics Soc.pdf
Mobile 3D Graphics with OpenGL ES and M3G.pdf
Moving Innovation.pdf
MPEG-4 Facial Animation The Standard, Implementation and Applications.pdf
OpenCL in Action.pdf
OpenGL ES 2.0 Programming Guide.pdf
OpenGL Superbible Fifth Edition.pdf
Photoshop 3D for Animators.pdf
Poly-Modeling with 3ds Max.pdf
Printing in Plastic – Build Your Own 3D Printer.pdf
Pro OGRE 3D Programming.pdf
Production Rendering.pdf
Realistic Architectural Visualization with 3ds Max and mental ray.pdf
Real-time 3D Character Animation with Visual C++.pdf
Rendering with mental ray and 3ds Max.pdf
Spatial Data Modelling for 3D GIS.pdf
The Advanced Art of STOP-MOTION Animation.pdf
The Algorithms and Principles of Non-photorealistic Graphics.pdf
The Art of Flash Animation – Creative Cartooning.pdf
The Complete Guide to Blender Graphics.pdf
The Essential Guide to 3D in Flash.pdf
The Java 3D API Specification, Second Edition.pdf
Three-Dimensional Model Analysis and Processing.pdf
Understanding 3D Animation Using Maya.pdf
Understanding Motion Capture for Computer Animation.pdf
Veronika Gazhonova (auth.)-3D Automated Breast Volume Sonography_ A Practical Guide-Springer International Publishing (2017).pdf
Virtual Immersive and 3D Learning Spaces – Emerging Technologies and Trends.pdf
คู่มือ Blender 3D แบบครบวงจร.pdf

สนใจสั่งซื้อสินค้าคลิ๊กที่ “หยิบใส่ตะกร้า” แล้วทำตามขั้นตอนจนจบ หรือส่งคำสั่งซื้อ (รายการสินค้า+ที่อยู่) มาที่อีเมล์ itebookdelivery.com@gmail.com ได้เลยค่ะ