รวมหนังสือ Biostatistics และ Epidemiology eBook

฿300.00

รหัสสินค้า: SC20180814001 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

รายละเอียด

รวมหนังสือเกี่ยวกับ ชีวสถิติ และ วิทยาการระบาด : Biostatistics and Epidemiology

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือ eBook :-

A Clinician’s Guide to Statistics and Epidemiology in Mental Health.pdf
A Dictionary of Epidemiology Fourth Editon.pdf
A Handbook of Statistical Analyses Using R Second Edition.pdf
A Handbook of Statistical Analyses Using R.pdf
A Handbook of Statistical Analyses Using Stata Second Edition.pdf
A Pocket Guide to Epidemiology.pdf
A Short Introduction to Epidemiology Second Edition.pdf
Adaptive Design Methods in Clinical Trials.pdf
Adaptive Design Theory and Implementation Using SAS and R Second Edition.pdf
Adaptive Design Theory and Implementation Using Sas and R.pdf
Advances in Clinical Trial Biostatistics.pdf
Advances in Statistical Modeling and Inference.pdf
Algebraic Statistics for Computational Biology.pdf
Algorithms in Computational Biology.pdf
Algorithms in Computational Molecular Biology.pdf
An Introduction to Bioinformatics Algorithms.pdf
An Introduction to Epidemiology for Health Professionals.pdf
An Introduction to Public Health and Epidemiology.pdf
APIC Text of Infection Control and Epidemiology 2nd Edition.pdf
Applied Bioinformatics and Biostatistics in Cancer Research.pdf
Applied Epidemiology Using R.pdf
Applied Longitudinal Data Analysis for Epidemiology – A Practical Guide.pdf
Applied Meta-Analysis with R.pdf
Applied Multilevel Analysis – A Practical Guide.pdf
Applied Statistical Designs For the Researcher.pdf
Asbestos – Risk Assessment, Epidemiology, and Health Effects.pdf
Bacterial Infections of Humans Epidemiology and Control Fourth Edition.pdf
Basic Biostatistics for Geneticists and Epidemiologists.pdf
Basic Concepts in Statistics and Epidemiology.pdf
Basic Epidemiology 2nd Edition.pdf
Bayesian Adaptive Methods For Clinical Trials.pdf
Bayesian Biostatistics and Diagnostic Medicine.pdf
Bayesian Biostatistics.pdf
Bayesian Disease Mapping – Hierarchical Modeling in Spatial Epidemiology.pdf
Bayesian Methods For Measures of Agreement.pdf
Bayesian Missing Data Problems – EM, Data Augmentation and Noniterative Computation.pdf
Bayesian Modeling in Bioinformatics.pdf
Biosimilars – Design and Analysis of Follow-on Biologics.pdf
Biostatistical Methods in Epidemiology.pdf
Biostatistics – A Foundation for Analysis in the Health Sciences 9th Edition.pdf
Biostatistics – A Guide to Design, Analysis, and Discovery.pdf
Biostatistics – A Methodology For the Health Sciences Second Edition.pdf
Biostatistics and Epidemiology Fourth Edition.pdf
Biostatistics and Epidemiology Third Edition.pdf
Biostatistics Decoded.pdf
Biostatistics for Animal Science.pdf
Biostatistics for Oral Healthcare.pdf
Biostatistics for Radiologists – Planning, Performing, and Writing a Radiologic Study.pdf
Biostatistics with R – An Introduction to Statistics Through Biological Data.pdf
Breast Cancer Epidemiology.pdf
Cancer and Energy Balance, Epidemiology and Overview.pdf
Cancer Epidemiology and Prevention.pdf
Cancer Epidemiology, Volume II – Modifiable Factors.pdf
Cancer Epidemiology. Volume I – Host Susceptibility Factors.pdf
Case Studies in Forensic Epidemiology.pdf
Clinical and Statistical Considerations in Personalized Medicine.pdf
Clinical Epidemiology – Practice and Methods Second Edition.pdf
Clinical Trial Biostatistics and Biopharmaceutical Applications.pdf
Clinical Trial Data Analysis Using R.pdf
Combinatorial Pattern Matching Algorithms in Computational Biology Using Perl and R.pdf
Compact Handbook of Computational Biology.pdf
Computational Biology – Issues and Applications in Oncology.pdf
Computational Biology – New Research.pdf
Computational Cell Biology.pdf
Computational Drug Discovery and Design.pdf
Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics 2008.pdf
Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics 2009.pdf
Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics 2011.pdf
Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics 2012.pdf
Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics 2013.pdf
Computational Method in Biomedical Research.pdf
Computational Pharmacokinetics.pdf
Controversial Statistical Issues in Clinical Trials.pdf
Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis.pdf
Data and Safety Monitoring Committees in Clinical Trials.pdf
Design and Analysis of Bioavailability and Bioequivalence Studies Third Edition.pdf
Design and Analysis of Clinical Trials for Predictive Medicine.pdf
Design and Analysis of Non-inferiority Trials.pdf
Dictionary of Epidemiology Fifth Edition.pdf
DNA Methylation Microarrays – Experimental Design and Statistical Analysis.pdf
DNA Microarrays and Related Genomics Techniques – Design, Analysis, and Interpretation of Experiments.pdf
Dose Finding By the Continual Reassessment Method.pdf
Encyclopedia of Biostatistics 8-Volume Set Second Edition.pdf
Epidemiology – Principles and Practical Guidelines.pdf
Epidemiology and Biostatistics.pdf
Epidemiology and Prevention of Vaccine-preventable Diseases.pdf
Epidemiology and Statistics for the Ophthalmologist.pdf
Epidemiology of Human Congenital Malformations.pdf
Epidemiology Study Design and Data Analysis.pdf
Epigenetic Epidemiology.pdf
Evidence-Based Diagnosis.pdf
Frailty Models in Survival Analysis.pdf
Genetic and Molecular Epidemiology of Multiple Myeloma.pdf
Handbook of Epidemiology.pdf
Handbook of Statistics – Epidemiology and Medical Statistics.pdf
High-Yield – Biostatistics, Epidemiology, & Public Health Fourth Edition.pdf
Human Genome Epidemiology.pdf
Introduction to Data Analysis and Graphical Presentation in Biostatistics With R.pdf
Introductory Biostatistics for the Health Sciences.pdf
Introductory Biostatistics.pdf
Investigating Neurological Disease – Epidemiology for Clinical Neurology.pdf
Managerial Epidemiology for Health Care Organizations.pdf
Mathematical and Statistical Estimation Approaches in Epidemiology.pdf
Mathematical Epidemiology.pdf
Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology Second Edition.pdf
Measurement Error and Misclassification in Statistics and Epidemiology.pdf
Measurement in Medicine – A Practical Guide.pdf
Measures of Interobserver Agreement and Reliability Second Edition.pdf
Medical Biostatistics for Complex Diseases.pdf
Methods in Social Epidemiology.pdf
Methods of Clinical Epidemiology.pdf
Modeling to Inform Infectious Disease Control.pdf
Modern Clinical Trial Analysis.pdf
Modern Issues and Methods in Biostatistics.pdf
Monte Carlo Simulation for the Pharmaceutical Industry Concepts, Algorithms, and Case Studies.pdf
Multiple Testing Problems in Pharmaceutical Statistics.pdf
Noninferiority Testing in Clinical Trials – Issues and Challenges.pdf
Obesity Epidemiology, Pathogenesis, and Treatment – A Multidisciplinary Approach.pdf
Optimal Design for Nonlinear Response Models.pdf
Patient-reported Outcomes – Measurement, Implementation and Interpretation.pdf
Plant Virus and Viroid Diseases in the Tropics.pdf
Proceedings of the Fourth Seattle Symposium in Biostatistics – Clinical Trials.pdf
Quantitative Evaluation of Safety in Drug Development.pdf
Regression Methods in Biostatistics – Linear, Logistic, Survival, and Repeated Measures Models.pdf
Resistant Hypertension – Epidemiology, Pathophysiology, Diagnosis and Treatment.pdf
Robust Methods in Biostatistics.pdf
Sample Size Calculations for Clustered and Longitudinal Outcomes in Clinical Research.pdf
Sample Size Calculations in Clinical Research Second Edition.pdf
Secondary Data Sources for Public Health – A Practical Guide.pdf
Spatial Analysis in Epidemiology.pdf
Statistical Design and Analysis of Stability Studies.pdf
Statistical Learning for Biomedical Data.pdf
Statistical Methods for Biostatistics and Related Fields.pdf
Statistical Methods for Environmental Epidemiology with R.pdf
Statistical Methods in Genetic Epidemiology.pdf
Statistical Modelling in Biostatistics and Bioinformatics.pdf
Statistics for Epidemiology Texts in Statistical Science.pdf
Structured Population Models in Biology and Epidemiology.pdf
Survival Analysis for Epidemiologic and Medical Research.pdf
Teaching Epidemiology – A Guide for Teachers in Epidemiology, Public Health, and Clinical Medicine Fourth Edition.pdf
The Biostatistics Cookbook.pdf
The Case-Control Method.pdf
The Demography and Epidemiology of Human Health and Aging.pdf
The Essentials of Biostatistics for Physicians, Nurses, and Clinicians.pdf
Topics in Biostatistics.pdf
Translational Medicine – Strategies and Statistical Methods.pdf
Tutorials in Biostatistics Volume 1 – Statistical Methods in Clinical Studies.pdf
Tutorials in Biostatistics Volume 2 – Statistical Modelling of Complex Medical Data.pdf
Understanding Biostatistics.pdf
Writing Dissertation and Grant Proposals.pdf

สนใจสั่งซื้อสินค้าคลิ๊กที่ “หยิบใส่ตะกร้า” (ด้านบน) แล้วทำตามขั้นตอนจนจบ หรือส่งคำสั่งซื้อ (รายการสินค้า+ที่อยู่) มาที่อีเมล์ itebookdelivery.com@gmail.com ได้เลยค่ะ