รวมหนังสือ โพลิเมอร์ : Polymer Engineering eBook

฿300.00

รหัสสินค้า: EN20180626001 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียด

รวมหนังสือเกี่ยวกับ โพลิเมอร์ : Polymer Engineering

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือ eBook :-

A Guide to Polymeric Geomembranes.pdf
A Prehistory of Polymer Science.pdf
Absorbable and Biodegradable Polymers.pdf
Adaptive and Functional Polymers, Textiles and Their Applications.pdf
Additives in Polymers – Industrial Analysis and Applications.pdf
Adhesion Aspects of Polymeric Coatings, Volume 2.pdf
Adhesion of Polymers.pdf
Advanced Computer Simulation Approaches for Soft Matter Sciences III.pdf
Advanced ESR Methods in Polymer Research.pdf
Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology II.pdf
Advanced Polymer Nanoparticles – Synthesis and Surface Modifications.pdf
Advanced Polymeric Materials – Structure Property Relationships.pdf
Advances in Polymer Chemistry and Methods Reported in Recent US Patents.pdf
Advances in Polymer Science – Advanced Computer Simulation Approaches for Softmatter Sciences II.pdf
Advances in Polymer Science – Advances in Polymer Science.pdf
Advances in Polymer Science – Emissive Materials Nanomaterials.pdf
Advances in Polymer Science – Functional Materials and Biomaterials.pdf
Advances in Polymer Science – Polymer Materials.pdf
Advances in Polymer Science – Supramolecular Polymers Polymeric Betains Oligomers.pdf
Advances in Polymer Science – Surface-Initiated Polymerization I.pdf
Advances in Polymer Science – Surface-Initiated Polymerization II.pdf
Advances in Polymer Science – Wax Crystal Control Nanocomposites Stimuli-Responsive Polymers.pdf
Advances in Polymer Science 219 – Self-Assembled Nanomaterials I.pdf
Advances in Polymer Science 220 – Self-Assembled Nanomaterials II.pdf
Advances in Polymer Science 226 – Shape-Memory Polymers.pdf
Advances in Polymer Science 241 – Scienceself Organized Nanostructures of Amphiphilic Block Copolymers I.pdf
Advances in Polymer Science 242 – Scienceself Organized Nanostructures of Amphiphilic Block Copolymers II.pdf
Applied Research On Polymer Composites.pdf
Aqueous Polymeric Coatings for Pharmaceutical Dosage Forms.pdf
Biopolymers – Biomedical and Environmental Applications.pdf
Biopolymers.pdf
Block Copolymers in Nanoscience.pdf
Cationic Polymerizations.pdf
Characterization of Polymer Surfaces and Thin Films.pdf
Chemorheology of Polymers – From Fundamental Principles to Reactive Processing.pdf
Coatings of Polymers and Plastics.pdf
Colloids and Interfaces with Surfactants and Polymers – Introduction.pdf
Colloids and Interfaces with Surfactants and Polymers Second Edition.pdf
Compostable Polymer Materials.pdf
Computational Materials Science of Polymers.pdf
Computational Studies, Nanotechnology, and Solution Thermodynamics of Polymer Systems.pdf
Controlled Radical Polymerization – Mechanisms.pdf
Electroactive Polymers for Robotic Applications – Artificial Muscles and Sensors.pdf
Encyclopedia of Physical Science and Technology – Polymers.pdf
Encyclopedic Dictionary of Polymers.pdf
Environmentally Friendly Polymer Nanocomposites.pdf
Ferroelectric Crystals for Photonic Applications.pdf
Flame Retardants – Polymer Blends, Composites and Nanocomposites.pdf
Functional Polymer Blends and Nanocomposites – A Practical Engineering Approach.pdf
Functional Polymer Coatings.pdf
Functional Polymers in Food Science – Volume 1 Food Packaging.pdf
Functional Polymers in Food Science – Volume 2 Food Processing.pdf
Fundamentals of Polymer Engineering Second Edition.pdf
Genetic Methods of Polymer Synthesis.pdf
Handbook of Polymer Synthesis Second Edition.pdf
Handbook of Radical Vinyl Polymerization.pdf
Handbook of Vinyl Polymers Radical Polymerization, Process, and Technology Second Edition.pdf
Heterophase Network Polymers – Synthesis, Characterization, and Properties.pdf
High Performance Polymers and Engineering Plastics.pdf
Hydrogen Bonded Polymers.pdf
Hyperbranched Polymers.pdf
Incorporating Fluctuations and Dynamics in Self-Consistent Field Theories for Polymer Blends.pdf
Industrial Polymers, Specialty Polymers, and Their Applications.pdf
Inorganic and Organometallic Polymers.pdf
In-situ Synthesis of Polymer Nanocomposites.pdf
Key Technologies in Polymer Chemistry.pdf
Liquid Crystalline Polymers.pdf
Materials Science and Engineering Handbook Third Edition.pdf
Mechanical Behaviour of Engineering Materials – Metals, Ceramics, Polymers and Composites.pdf
Metal–Polymer Nanocomposites.pdf
Monomers, Polymers and Composites from Renewable Resources.pdf
Natural Fibers, Biopolymers, and Biocomposites.pdf
NewFrontiers in Polymer Synthesis.pdf
Optical Properties of Functional Polymers and Nano Engineering Applications.pdf
Photochemistry and Photophysics of Polymer Materials.pdf
Plastics Technology Handbook Fourth Edition.pdf
Polyimides and Other High Temperature Polymers – Synthesis, Charactherization and Applications, Volume 2.pdf
Polymer Brushes – Synthesis, Characterization, Applications.pdf
Polymer Characterization Laboratory Techniques and Analysis.pdf
Polymer Chemistry Seventh Edition.pdf
Polymer Chemistry Sixth Edition.pdf
Polymer Composites in the Aerospace Industry.pdf
Polymer Engineering Science and Viscoelasticity – An Introduction.pdf
Polymer Science Dictionary – Plastics, Resins, Rubber, Gums.pdf
Polymer Surfaces and Interfaces.pdf
Polymer Synthesis – Theory and Practice.pdf
Polymer Synthesis.pdf
Polymer Therapeutics I Polymers as Drugs, Conjugates and Gene Delivery Systems.pdf
Polymeric Chiral Catalyst Design and Chiral Polymer Synthesis.pdf
Polymeric Drug Delivery Systems.pdf
Polymeric Drugs & Drug Delivery Systems.pdf
Polymeric Materials in Organic Synthesis and Catalysis.pdf
Polymers Fiber Optics – Materials, Physics, and Applications.pdf
Polymers for Electronic Components.pdf
Polymers for PEM Fuel Cells.pdf
Polymers, Polymer Blends, Polymer Composites and Filled Poymers.pdf
Radiation Chemistry of Polymers.pdf
Recent Advances in Liquid Chromatography Analysis of Synthetic Polymers.pdf
Rehabilitation of Pipelines Using Fiber-reinforced Polymer (FRP) Composites.pdf
Reinforcement of Polymer Nano-composites – Theory, Experiments and Applications.pdf
Rubber Analysis – Polymers, Compounds and Products.pdf
Scanning Force Microscopy of Polymers.pdf
Science and Engineering of Short Fibre Reinforced Polymer Composites.pdf
Science and Technology of Polymer Nanofibers.pdf
Self-Doped Conducting Polymers.pdf
Service Life Prediction of Polymeric Materials Global Perspectives.pdf
Shape Memory Polymers and Textiles .pdf
Shape-memory Polymers and Multifunctional Composites.pdf
Silicon Based Polymers.pdf
Silicon Polymers.pdf
Simulation Methods for Polymers.pdf
Smart Light-Responsive Materials.pdf
Smart Polymers – Applications in Biotechnology and Biomedicine Second Edition.pdf
Smart Polymers for Bioseparation and Bioprocessing.pdf
Soft Matter.pdf
Solid State NMR Spectroscopy For Biopolymers.pdf
Solid State Polymerization .pdf
Star and Hyperbranched Polymers.pdf
Starch Polymers – From Genetic Engineering to Green Applications.pdf
Statistical, Gradient, Block, and Graft Copolymers By Controlled-Living Radical Polymerizations.pdf
Step-growth Polymerization Process Modeling and Product Design.pdf
Stereoselective Polymerization with Single-Site Catalysts.pdf
Sterilisation of Polymer Healthcare Products.pdf
Strengthening and Rehabilitation of Civil Infrastructures Using Fi Bre-reinforced Polymer (FRP) Composites.pdf
Structural Analysis of Polymeric Composite Materials.pdf
Structure Formation in Solution.pdf
Structured Fluids – Polymers, Colloids, Surfactants.pdf
Supercritical Carbon Dioxide.pdf
Supramolecular Polymers Second Edition.pdf
Supramolecular Polymers.pdf
Surface Engineering of Polymer Membranes.pdf
Surfactants and Polymers in Aqueous Solution.pdf
Synthesis, Characterization and Properties of Octa-Arm Polyisobutylene-Based Star Polymers.pdf
Synthetic Metal-Containing Polymers.pdf
Synthetic Methods in Step-growth Polymers.pdf
Synthetic Polymeric Membranes.pdf
Synthetic Polymers for Biotechnology and Medicine – Ruth Freitag.pdf
Synthetic Polymers for Biotechnology and Medicine.pdf
Template Polymerization.pdf
The Chemistry of Polymers Third Edition.pdf
The Elements of Polymer Science and Engineering Third Edition.pdf
The Equilibrium Theory of Inhomogeneous Polymers.pdf
The Mesoscopic Theory of Polymer Dynamics Second Edition.pdf
The Physics of Polymers.pdf
Thermal Analysis – Fundamentals and Applications to Polymer Science Second Edition.pdf
Thermal Analysis of Polymers.pdf
Thermal Degradation of Polymeric Materials.pdf
Thermal Oxidation of Polymer Blends.pdf
Thermal Properties of Green Polymers and Biocomposites.pdf
Thermally Stable and Flame Retardant Polymer Nanocomposites.pdf
Thermodynamics and Statistical Mechanics of Polymers and Proteins.pdf
Thermo-oxidative Degradation of Polymers.pdf
Thermoplastic Foam Processing Principles and Development.pdf
Thermosetting Polymers.pdf
Thermotropic Liquid Crystal Polymers.pdf
Three-Dimensional Free-Radical Polymerization.pdf
Tissue Engineering Using Ceramics and Polymers.pdf
Total Quality Process Control for Injection Molding Second Edition.pdf
Trends in Colloid and Interface Science XVI.pdf
Trends in Colloid and Interface Science XXIII.pdf
Trends in Colloid and Interface Science XXIV.pdf
Tribology of Natural Fiber Polymer Composites.pdf
Tribology of Polymeric Nanocomposites.pdf
Vibrational Spectroscopy of Biological and Polymeric Materials.pdf
Vinyl Acetate Emulsion Polymerization and Copolymerization with Acrylic Monomers.pdf
Water Soluble Polymers Solution Properties and Applications.pdf
Water-Soluble Polymer Applications in Foods.pdf
Wavelength Tunable Devices Based On Holographic Polymer Dispersed Liquid Crystals.pdf
Wood-Polymer composites.pdf

สนใจสั่งซื้อสินค้าคลิ๊กที่ “หยิบใส่ตะกร้า” (ด้านบน) แล้วทำตามขั้นตอนจนจบ หรือส่งคำสั่งซื้อ (รายการสินค้า+ที่อยู่) มาที่อีเมล์ itebookdelivery.com@gmail.com ได้เลยค่ะ